user_mobilelogo

Wat is orthokeratologie?

Orthokeratologie, afgekort ortho-k, is: het dragen van speciale vormstabiele contactlenzen die de hoornvlieskromming lichtjes veranderen met als doel de sterkte zo ver terug te brengen dat er overdag geen correctie, dus bril of lenzen, meer nodig is.

Dit effect is tijdelijk zodat de speciale lenzen elke nacht gedragen moeten worden.

De betekenis van ortho-keratologie.

Het eerste gedeelte, ortho (orthos, ὀρθός) betekend in het oud-grieks, recht maken. In ons geval, het hoorvlies weer zo vormen dat de sterkte verdwijnt.

Het tweede gedeelte van het woord dus keratologie, moet men in twee delen verklaren.

Het eerste deel, kerat  (keras, κέρας) , is oud-grieks en betekend hoorn. De grieken bedoelde daarmee een hard lichaamsdeel dat bestaat uit keratine. Onze nagels bestaan uit keratine maar ons hoornvlies niet. Voordat men dat wist is de naam er al aan gegeven, HOORNvlies.

Het tweede deel van keratologie dus logie (légo, λέγω), dit is grieks voor studie of leer.
U mist de "o"? Dat klopt, die wordt meestal gebruikt om twee woorden van griekse oorsprong aan elkaar te koppelen.

Samengevat: de leer van het recht, op nul, maken van het hoornvlies.

De geschiedenis.

Het bestaat al ongeveer 50 jaar maar de lenzen konden door hun matige materiaaleigenschappen niet 's nachts gedragen worden.  Daarnaast waren er ook geen lensvormen ontworpen speciaal voor het gebruik als ortho-k lenzen. Er werden normale harde lenzen gebruikt.

De meeste oogartsen, opticiens en contactlensspecialisten waren het totaal oneens met diegene die zich er wel mee bezig hielden. Hierdoor bleef het gebruik van deze lastige, omslachtige en onvoorspelbare methode beperkt tot een kleine groep aanmeters en gebruikers.

In de 80er jaren werd de eerste lens geproduceerd met, speciaal voor ortho-k, ontworpen binnenkrommingen.

 

In de 90er jaren vonden twee belangrijke ontwikkelingen plaats. Deze samen hebben geleidt tot het ontstaan van de nachtlens.

 

 

De Cornea-topograaf werd uit-ontwikkeld tot een bruikbaar apparaat.

Hiervoor waren er al een aantal pogingen gedaan maar nu kwam de topograaf beschikbaar voor een groter aantal opticiens.

 

 

 

De tweede ontwikkeling was die van hoog-gasdoorlaatbare lensmaterialen. Dit was een heel belangrijke ontwikkeling omdat er daardoor lenzen tijdens de nacht, dus met de ogen gesloten, gedragen kon gaan worden.

In 2002 verklaart de FDA, de "food and drugs administration" de ortho-k lenzen veilig om 's nachts te dragen.

De New-Ortho-K lens is geboren.