Wat zijn de kosten van droomlenzen?

 

De kosten zijn in drie delen op te splitsen:

  • de lenzen
  • de vloeistoffen
  • de arbeid 

 

De lenzen:
Deze moeten elk jaar vervangen worden, en maken dan ook een groot deel van de jaarlijkse kosten uit. De vervanging moet jaarlijks plaats vinden om zeker te zijn dat de gasdoorlaatbaarheid van de lens nog hoog genoeg is om het oog tijdens de nacht van zuurstof, afkomstig uit de bloedvaten aan de binnenzijde van het ooglid, te voorzien. Een andere reden om hem te vervangen is dat de lens in de loop van de tijd wat kan gaan vervormen en daardoor niet meer de druk geeft op de plaats waar dat nodig is.

In de prijs zit ook vaak een klein bedrag als verzekering als er, onverhoopt, eens een lens tussendoor verloren zou gaan. De prijs van een vervangende lens is dan vaak ongeveer de helft van de normale verkoopprijs. De ervaring leert dat het gelukkig maar heel weinig voorkomt dat een lens verloren gaat.

De vloeistoffen:
Bij de jaarlijkse kosten moet ook rekening worden gehouden met het verbruik van de verschillende vloeistoffen. De vloeistoffen die voor normaal onderhoud nodig zijn zijn meestal in de prijs inbegrepen. Soms wordt er wel een maximum aantal flesjes op jaarbasis afgesproken.

De arbeid:
Omdat het aanmeten en controleren van droomlenzen veel tijd vergt is ook dit een grote kostenpost in het geheel. Jaarlijks worden er ten minste vier controles ingepland.

Voor het aanmeten en het eerste paar lenzen wordt vaak een extra bedrag gerekend waardoor u het eerste jaar wat meer kwijt bent dan de daarop volgende jaren.

 

 

Natuurlijk is iedereen vrij om te bepalen hoe hij zijn prijs opbouwt en is de klant vrij om zijn keuze voor een droomlens-specialist mede door de prijs te laten bepalen.

Belangrijk is dat u bij een prijsvergelijking goed kijkt wat u krijgt voor uw geld zodat u geen verschillende soorten fruit met elkaar gaat vergelijken.

Met enig googelen ben ik op heel uiteenlopende bedragen gekomen maar gemiddeld moet u op ongeveer € 450.00 rekenen. Daar zitten de kosten voor de eerste aanmeting niet  bij inbegrepen.

Omdat het hier toch om een behoorlijk bedrag gaat stellen opticiens vaak voor om de lenzen per maandelijkse incasso te laten betalen.